Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, będzie to określenie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, by kupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości waluty konkretnego państwa, w stosunku do kursów odmiennych walut. Jej zadaniem jest podniesienie konkurencyjności lokalnych producentów, z racji tego że czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi za granicą. Skutki dewaluacji są krótkie, gdyż wpływają na podniesienie inflacji (drożeją dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym państwie, skłania inne kraje, będące głównymi partnerami handlowymi, do zrealizowania dewaluacji w celu uchronienia swoich rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko pogorszenia siły nabywczej waluty. Na rynku lokalnym deprecjacja objawia się ograniczeniem liczby towarów oraz usług, jakie da się zakupić za daną cenę. Z reguły będzie ona efektem inflacji. Na rynku międzynarodowym w warunkach niestabilnego kursu pieniądza deprecjacja objawia się zmniejszeniem kursu danej waluty w odniesieniu do pozostałych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym w tym przypadku będzie aprecjacja waluty.

APRECJACJA – podniesienie ceny produktu albo uslugi. Definicja używana szczególnie w stosunku do podniesienia ceny waluty krajowej do waluty innego kraju w systemie płynnych kursów walut (jest on regulowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej danego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest niejednokrotnie efektem deflacji. W układzie stałego kursu pieniądza przyrost wartości waluty lokalnej zwie się rewaluacją.Dobrym skutkiem aprecjacji będzie wzrost siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia międzynarodowego a także ograniczenie presji inflacyjnej poprzez spadek cen dóbr importowanych. Przykre skutki aprecjacji to głównie osłabienie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport i wzrost kosztów realizacji prac w odniesieniu do wartości pracy za granicą.Stanem odwrotnym do aprecjacji będzie deprecjacja.