Czym jest kurs walutowy? Czym się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, będzie to określenie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, by kupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości waluty konkretnego państwa, w stosunku do kursów odmiennych walut. Jej zadaniem jest podniesienie konkurencyjności lokalnych producentów, z racji tego że czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi za granicą. Skutki dewaluacji są krótkie, gdyż wpływają na podniesienie inflacji (drożeją dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w konkretnym …

Więcej